CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN \ Thông tin liên hệ

Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam - Bộ Khoa Học Công Nghệ

Địa chỉ:

384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email:

hotro_dvctt@noip.gov.vn

Điện thoại:

(04) 3858 3069, (04) 3858 3425, (04) 3858 3793, (04) 3858 5156

Hotline:

(04) 3858 3069

Fax:

(04) 3858 8449, (04) 3858 4002

Tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản:

Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Số tài khoản:

xxxxxxxxxxxxx

Chi nhánh:

Sở Giao dịch Agribank - Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội